Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Pelajar-pelajar boleh membuat rujukan am berpandukan :

 

BUKU  :

1. Chong Mui Sen. 2003. Teks Prioriti Geografi Tingkatan 1.Petaling Jaya. Sasbadi Sdn.Bhd.

2. Mohammad Ismail dan Mohd.Harith Abdullah. 2003. Eksplorasi Geografi KBSM Tingkatan 1. Kuala Lumpur : Penerbit Fajar Bakti    

    Sdn.Bhd.

3. Buku Teks Geografi Tingkatan Satu. 2003. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Atas Talian (internet) :

 

www.britannica.com/bcom/eb/article/2/0,5716,73812+1,00.html    (15  Jun 2007)

http://www.edugreen.teri.res.in/explore/life/thar.htm  (07 Jun 2007)


http://www.britannica.com/eb/article?eu=73812  (23 April 2007)

http://www.um.dk/Publikationer/UM/English/FactsheetDenmark/Greenland/html/chapter01.htm (24 Julai 2007)

http://www.greenland-guide.gl/ (24 julai 2007)

http://www.riverdale.k12.or.us/~jessiw11/greenland/ (24 Julai 2007)